นักศึกษา CMUBS ฟอร์มทีมเพื่อนต่างคณะและต่างสถาบัน คว้า 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันด้าน Digital Skills ในเวที HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY

12 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาววาสินี บุญนวล นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมทีม “กิ๊ฟไทยนี่” กับนักศึกษาต่างคณะต่างสถาบัน นายวุฒิภัทร แสนไชย และนายรัฟฟาน วันอิดริส นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเนรมิต ประสิทธิ์ นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนางสาวชารีฟ และสุบ นักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแข่งขันด้าน Digital Skills ต่อยอดอาชีพแห่งโลกอนาคต พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในเวที HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY ณ Plenary Hall 1 – 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าแข่งขันสายธุรกิจออนไลน์ ในกลุ่มประเภท Future Career เข้ารอบการนำเสนอผลงานจากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศจำนวน 500 ทีม สู่รอบ Semi-Final โดยทำผลงานดีสุดเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทำให้น้องๆ นักศึกษาได้ทดสอบความสามารถและพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนผ่าน HACKaTHAILAND Online Learning Platform (HACKaTHAILAND.COM) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 โดยมุ่งหวังช่วยติดอาวุธทางความรู้ให้กับกลุ่มกำลังคนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างนักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ และกลุ่ม Digi-preneur หรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ให้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัลได้จากในงานผ่านกิจกรรมมากมายตามการจัดแบ่งโซนต่างๆ อย่าง Future Zone, Commerce Zone, Tourism Zone, Content Zone และ Well-Being Zone
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่