CMUBS จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการแก่นักศึกษา Graduate School of Innovation and Technology Management (YUMOT) จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

งานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิยตา กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Dr. Kazuhiro Fukuyo คณบดีฯ, Prof.Naoki Oshima และคณะนักศึกษาปริญญาโท Graduate School of Innovation and Technology Management จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ณ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ สัมมนา บรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566

โดยเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ รับฟังบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Business Opportunity in Thailand in the Perspective of Japanese Entrepreneur” จาก Ms. Ari Ikeuchi เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะบริหารธุรกิจ นำคณะฯ เยี่ยมชมเมืองและสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ ก่อนปิดท้ายด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทของคณะฯ เกี่ยวกับ Business Model, DX, AI, Start Up, Tourism, Shopping, Food/Dinning ฯลฯ ในหัวข้อ “Business Trend and Opportunity in Japan and Thailand” โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษา

สำหรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โอเอซิส สปา ก่อนทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมรับฟังบรรยายพร้อมกิจกรรม workshop สรุปและนำเสนอข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน ณ คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่