ให้การต้อนรับคณะจาก Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์

4 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจาก Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนำเข้าพบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ทุน AIMS ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่