ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ

21 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ ฝรั่งเศส – ไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่