เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

20 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ” (Northern Digital Economy)


ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยี ทางโครงการมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy เน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication และ Software จากต่างประเทศ ทั้งยังพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก โดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอที สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น รองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่ และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอทีในการให้บริการและ ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5,000 ราย เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation สร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ไปจนถึงพัฒนาธุรกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการบนแพล็ตฟอร์ม


โดยครั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ทั้ง 5,000 ราย จะได้ร่วมอบรมสัมมนา 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร Digital Economy หลักสูตร Digital Commerce หลักสูตร Digital Transformation และหลักสูตร Digital Consumption จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะหลักสูตร (Workshop) จำนวน 100 สถานประกอบการ เพื่อจับคู่ธุรกิจ (Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ กลุ่มนักศึกษา และ Digital Service Provider ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่านกระบวนการอบรม รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้แพล็ตฟอร์มและสื่อออนไลน์กว่า 100 สถานประกอบการ นำไปสู่การผลักดันต่อยอดธุรกิจ ในงานแสดงสินค้าของภาคเหนือต่อไป


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก https://hsc.news/ndeinfo


สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage : Northern Digital Economy    www.facebook.com/ndeofficial2020    หรือ โทร. 098-029-2910 

แกลลอรี่