นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัล Excellence Award ในระดับนานาชาติ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา ปี 2022 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

20 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. “LOOG” ทีม The Day Dreamers ประกอบด้วย นายเกื้อกิตติ์ เวียงหก, นายพลนาวี ตรีถัน, นายสิรภพ มณีวรรณ, นายนิธิศ คำภิระปาวงศ์, น.ส.จรรยา เเดงบุญเรือง, นายคุณากร ปัญญาดี โดยมีผศ.กานต์ คำแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัล Competition Champion Third Place
และ “RAVIPAT” ทีม Hansa ประกอบด้วย นายพิศาล เพชรผุด, นายต้นน้ำ ไชยนันทน์, น.ส.กุลนภา เต็มสุข, น.ส.หรรษา พิศภา, น.ส.ธมลวรรณ แสงเจริญ โดยมีอ.ปิยชนน์ อุนจะนำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Third Place of Engineering and Structural Design และ Excellence Award

ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่นานาชาติ ระดับนักศึกษา 2022 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction ใน Theme “Half Pavilion” ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565
.
การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ฯ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหลากหลายหน่วยงานในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์การออกแบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีม จากประเทศจีน เมืองกวางโจว เมืองปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลงานของทั้ง 20 ทีมได้ถูกสร้างจริงและจัดแสดงอยู่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน
.
VDO นำเสนอผลงานของทีม The Day Dreamers: https://youtu.be/RaF17S4BYr8
.
VDO นำเสนอผลงานของทีม Hansa: https://youtu.be/u088wnC9tCo

แกลลอรี่