CMUBS จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

5 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงแสดงความเคารพและให้เกียรติอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เตรียมความพร้อมเข้ารับถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในพิธีนอกจากจะมีการมอบพานไหว้ครูซึ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาแล้ว ยังมีการรับฟังโอวาทและรับมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาตัวแทนผู้ถือพาน พร้อมร่วมกันร้องเพลงอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่