KIM CAMT ร่วมจัดสัมมนาประจำปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี (Acting Assistant Dean) ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ โดยในงานได้มีการวาดภาพ Visual Recording ในหัวข้อ “การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ สดร. พ.ศ.2566-2570” และ เสวนา “NARIT: The Next Step ก้าวสู่ปีที่ 14 กับการแก้โจทย์ใหม่..” เพื่อจับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนำออกมาเสนอในรูปแบบของรูปภาพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดเวทีเสวนาและ KM Day
ไฟล์แนบ