คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมบริษัท Friend Corporation ประเทศญี่ปุ่น

9 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Friend Corporation ประเทศญี่ปุ่นโดยมี Mr. Keisuke Yamaguchi ประธานกรรมการบริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้การต้อนรับ โดยคณะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้หารือความร่วมมือกับบริษัทฯ รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

     บริษัท Friend Corporation เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 โดยการให้การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิตและมีการใช้เทคนิคเฉพาะด้านการแพทย์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
 

แกลลอรี่