สป.อว บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

16 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567  รวม 9 ฐานข้อมูล เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/DatabaseStore

     อ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.uni.net.th/?page_id=414

แกลลอรี่