ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 3/2565

6 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 3/2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM
แกลลอรี่