CMUBS จัดพิธีบุญใหญ่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 51

25 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 51 เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสร้างสิริมงคล โดยเชิญพุทธศาสนิกชน บริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ สมทบทุนและร่วมถวายสังฆทานแก่วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย วัดพระนอน (ขอนม่วง) อ.แม่ริม วัดต้นส้านสามัคคี อ.ฝาง วัดนิวาสสถาน อ.แม่อาย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอย วัดศรีเกิด อ.เมือง วัดเจดีย์แม่ครัวและวัดพระธาตุจอมกิตติ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และวัดม่วยต่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวม 9 แห่ง โดยมีคณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ พร้อมใจมาร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่