การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการจัดนิทรรศการ และแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

11 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณดรุตร์ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และคุณเกียรตินันท์ ยิ้นซ้อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด ในการประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการจัดนิทรรศการ และแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่