คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรขุนเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการ ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกิตติศักดิ์ ดวงจันทร์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรขุนเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการ ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=82 

แกลลอรี่