ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ Best all around และนักศึกษาแพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

12 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ...
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ Best all around และนักศึกษาแพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
1. นศพ.อนาวิล อโนมะศิริ
ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ Best all around
2. นศพ.ชนาธิป เสกสรรพานิช
ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่น
3. นศพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์
ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่น


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่