เช็คสัญญาณเตือน ปวดประจำเดือนแบบไหน? ไม่ปกติ

20 กรกฎาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ปวดประจำเดือนมากขึ้นหรือทานยาแล้ว ยังไม่หายปวด
-ปวดท้องน้อยขณะที่ไม่มีประจำเดือน
-ปริมาณประจำเดือนมามากผิดปกติ
-มีบุตรยากร่วมด้วย

ข้อควรแนะนำ
เมื่อปวดประจำเดือนรุนแรง ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ และมีอาการต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งเมื่อมีประจำเดือน

ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ เพื่อหารอยโรคว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่