ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ E220072 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

1 กรกฎาคม 2563

คณะวิจิตรศิลป์

Download : Application for Employment

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครบุคคล

ข้อมูลโดย : http://www.finearts.cmu.ac.th/blog/ประกาศขยายเวลารับสมัคร-4/