เปิดการแข่งขัน ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024 ครั้งที่ 2

23 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งประเภทของการแข่งขันเป็น Fun Run และประเภท Minimarathon เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมกีฬา เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ณ หน้าอาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่