งานสัมมนา The City Research and Development Symposium 2022

5 ตุลาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา The City Research and Development Symposium 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ P16-Reinventing Universities & Research Institutions of Network Strengthening Fund สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างการพัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ตลอดจนการสร้างทิศทางการวิจัยใหม่ที่อาจเกิดขึ้นที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนของเมือง ความน่าอยู่ และความเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ The Brick x @NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่