ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Saga University

15 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                Professor Dr. Nobuo Mishima, Vice President of International Affairs, Saga University, Japan พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะหารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Saga University ผ่านโครงการวิจัย “A study on Database for Risk Management Analysis in Human Disaster Factors Affecting Chiang Mai Historic Area as a Tentative World Heritage” ภายใต้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยสังคม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565


รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

แกลลอรี่