คณะเกษตรศาสตร์ทำบุญครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันจะนทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
แกลลอรี่