นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการ Thai PBS Young Content Creator

30 พฤษภาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

     นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม “Y1” , “Y9” และ “Y10” ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ พร้อมคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพิ่มอีก 1 รางวัล จากการประกวดโครงการ Thai PBS Young Content Creator โดยจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

     โครงการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ อายุระหว่าง 20 – 23 ปี ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านแนวคิดภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การผลิตรายการ การเล่าเรื่อง การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ เตรียมพร้อมการเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพฯ และศูนย์ข่าวภูมิภาคของไทยพีบีเอส เรียนรู้การผลิตรายการกับคนสื่อมืออาชีพจาก Thai PBS และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ลุ้นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท

     โดยนักศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จำนวน 3 ทีม และคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้

     – ทีม Y10 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศประเภทโทรทัศน์” และ “รางวัลชนะเลิศประเภทมัลติมีเดีย” รับทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     สมาชิกในทีม
     1. นายเกล้ากวินทร์ ตรีทิพยรักษ์
     2. นายธนกฤต ประกายศรี
     3. นายภูริภัทร อยู่ใหม่
     4. นางสาวลลิตา รอดเเตง
     อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

     – ทีม Y9 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมัลติมีเดีย” รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     สมาชิกในทีม
     1. นางสาวสิริกร กองบุตร
     2. นายจักรินทร์ นมนาน
     3. นางสาวฐิตารีย์ ไชยวัต
     4. นางสาวฟ้าริดา วีระเพ็ชร์

     – ทีม Y1 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
     1. นายกฤษฎา ต๊ะวัน
     2. นางสาวนิรมัย มูลคำ
     3. นางสาวภูริชญา พันแพง

     สำหรับประเด็นที่ทั้งสองทีมเลือกผลิตผลงานส่งเข้าประกวด คือ Future Skill โดยทีม Y10 ผลิตรายการ “เป็ดขั้นเทพ” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นเป็ด คือ มีความสามารถหลายด้านแต่อาจไม่เก่งหรือไม่โดดเด่นสักด้าน ทำให้มองตัวเองไปในทางลบ ซึ่งแท้จริงแล้วการที่เป็นเป็ดก็สามารถสร้างความเป็นตัวตนและประสบความสำเร็จได้ ส่วนทีม Y9 ผลิตรายการ “Hello Social” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาจบใหม่ โดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์นักจิตวิทยาในประเด็นดังกล่าว พร้อมนำเสนอทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรมีเพื่อใช้ในการทำงานหลังเรียนจบ ติดตามรับชมผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Thai PBS Young Content Creator ได้ทาง Facebook Page : Thai PBS Academy

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่