DustBoy ฮีโร่เตือนภัยฝุ่น PM 2.5 จากวิศวฯ มช. คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากเวที Seoul International Invention Fair 2023

16 มกราคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย “DustBoy : ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยฝุ่นควัน PM2.5 ด้วยเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก” เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากเวทีการประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair 2023 ณ ประเทศเกาหลี ภายในงานได้มีการแถลงความสำเร็จของ อว. โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ในงาน Future Thailand
แกลลอรี่