เด็ก CAMT สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023

16 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดันสอง จากการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023 จัดโดยบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล บริการด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ (Cybersecurity) แอปพลิเคชัน (Applications) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเครือข่าย (Networks) โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันกว่า 62 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท NTT (Thailand) กรุงเทพมหานคร
          ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานจาก ทีม JDI ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่
1. นายดุลยวิทย์ ยอดแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายก้องภพ อินเหยี่ยว นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3. นายกฤษฎา อินต๊ะพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
          และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นผลงานจาก ทีม ข้าวหมูทอด ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่
1. นางสาวปนัดดา คำบาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. นายธนกฤต ธนภณทวีสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3. นายกานต์ เกตุภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมีอาจารย์ ดร. กฤตวยาน์ ทองคู่ และอาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแกลลอรี่