วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประธานหน่วยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน พร้อมด้วยคณะวิจัยจากหน่วยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีจุดประสงค์ในการเยือนครั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ICB1313 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


แกลลอรี่