ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCO eBooks ITCore ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 เมษายน 2567

สำนักหอสมุด

      ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBooks ITCore หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง  เข้าใช้งานได้ที่ https://cmu.to/searchebscohostcomloginaspx

แกลลอรี่