สุดปัง!!!! นักศึกษา ANI CAMT คว้า 3 รางวัล ในการประกวด Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7

23 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลจากการประกวด โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Heavy Mind Production
โดยมี นาย ธีรภัทร โทอ่อน นางสาว กรณิศรา โยธาวุฒิ
และนาย อาณัติ ข่ายแก้ว ได้รับ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ ทีม Pineapple Mini
โดยมี นายกรวิทย์ กังวานไกร นางสาวบุญญาตรี สุขราตรี
และนายศิวกร วณีสอนได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไอที กับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้ มาอย่างยาวนาน ถือได้ว่ามีส่วนช่วยผลักดัน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยในเรื่องการบริหารเงินออมเพื่ออนาคต ด้วยเล็งเห็นว่า คนไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งควรเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับทุกครอบครัว โครงการฯ จึงมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนบริหารเงินออม และเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อไปยังทุกกลุ่มสังคม ผ่านการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และวิดิทัศน์เรื่องสั้น ซึ่งเป็นสื่อความรู้ที่เข้าถึง และเข้าใจง่ายมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการ Software park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการประกวดคือ “ออมลงทุน คุณทำได้” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในสังคมได้รู้ว่าการบริหารเงินออมให้งอกเงยนั้น ใครๆ ก็สามารถทำได้ และการออมเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องรู้จักนำเงินออมนั้นมาบริหารโดยการ “ออมลงทุน” เพื่อขยายต่อยอดเงินออมของเราให้งอกเงย และสร้างอนาคตที่ดียามเกษียณด้วย
โดยได้มีการมอบรางวัล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 Software Park Thailand จ.นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านม
แกลลอรี่