ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานแคมปัสฟรานส์ (Campus France) สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

21 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Xavier Grosmitre, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะจากหน่วยงานแคมปัสฟรานส์ (Campus France) สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพบปะนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนการขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัย ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่