วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU), Lien Da Campus ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

11 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU), Lien Da Campus ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนยูนนานเข้าร่วม ได้แก่ รองคณบดี Prof. Shen Yi, รองคณบดี Mr. Li Tianming, รศ.ดร. Duan Zhaoyang อาจารย์ชาวไทย, และอาจารย์ Bai Jing

โดยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทั้งสองมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมสำหรับความร่วมมือในอนาคต


แกลลอรี่