พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ โครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว"

28 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและวิทยากร ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 เดือน ณ เดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่