โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการบริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการบริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=74 

แกลลอรี่