เปิดรับลงทะเบียน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3500 โดส

5 มกราคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดรับลงทะเบียน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3500 โดส

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ทาง CMU Mobile Application

หรือ ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://cmu.to/influenza-vaccine  โดยใช้ CMU Account เท่านั้น

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1234720147018145&id=547779949045505
แกลลอรี่