ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU

17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนายทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ และวางยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องควบคุมระบบศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่