การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop” โดยมีนักวิจัยที่มาจากภาควิชาการ อุตสาหกรรม และองค์กร นักศึกษา ร่วมการประชุมผ่านระบบ Online และ Onsite เพื่อสร้างโอกาสที่ในการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมในการตรวจจับและมาตรวิทยา ที่ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดการกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศและพลังงานในยุคปัจจุบัน และความร่วมมือที่แข็งแกร่งทั้งในด้านการวิจัยและนักวิชาการระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้โลกมีความยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้น ภายใต้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ใน 12 ประเทศ เพื่อสร้าง Global Virtual Workshops ในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกได้แก่ ความยากจน ความหิวโหย สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี สภาพอากาศ น้ำสะอาด และสุขาภิบาลตลอดจนเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่