วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan Hengshui Experimental Middle School, Xishan Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.45 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan Hengshui Experimental Middle School, Xishan Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เทพแสน และอาจารย์ ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล ได้แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ทั้ง 17 หลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 ราย ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทย
แกลลอรี่