งาน Food Innovation Contest 2019, North Region

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Food Innovation Contest 2019, North Region ในหัวข้อ “Innovation for Value-added food product” รอบรองชนะเลิศ ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เข้าแข่งขันระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการบรรยาย “Consumer behavior and marketing strategies for food 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเเกษตร มช. 
แกลลอรี่