ต้อนรับคณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้การต้อนรับคณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมคณะวิจัยจำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
แกลลอรี่