ผศ.ดร.น.สพ.อนุชา สธนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามตัวแทนชมรมวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุม 5th World Congress of Reproductive Biology 2023 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

18 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.น.สพ.อนุชา สธนวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามตัวแทนชมรมวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์แห่งประเทศไทย (Thai Society in Animal Reproduction) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ Biomarkers for Sperm Freezability Detection (OMICs Technology) in Domestic Animals เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ในงานประชุม 5th World Congress of Reproductive Biology 2023 ณ Beijing Conference Center สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=276 

แกลลอรี่