ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

9 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ ชาวต่างประเทศ เลขที่ EP140001สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล อัตราเงินเดือนจะพิจารณาตามคุณสมบัติ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 เมษายน  2563 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th
แกลลอรี่