ความรู้เรื่อง " รักษ์หู ดูแลการได้ยิน " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

17 มีนาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Website คณะแพทยศาสตร์ มช. :https://www.youtube.com/watch?v=LMBwYuS0B5U#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#การได้ยิน
#รักษ์หู


แกลลอรี่