พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชภัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

13 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กว.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชภัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่