ร่วมให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม จังหวัดกรุงเทพฯ

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม จังหวัดกรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ ได้แก่ Metaverse และทดลองสวมแว่นตาอัจฉริยะ HoloLens จำลองภาพโฮโลแกรมเพื่อเปิดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2567
แกลลอรี่