นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

18 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นางสาวณัฐนรี เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เจ้าของผลงานนวัตกรรมเรื่อง "นวัตกรรมไมโครอิมัลชันสำหรับเพิ่มการนำส่งคาร์วาครอลจากน้ำมันออริกาโนเข้าสูงผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ" และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ นางสาววรัญญา เนียมขำ และนางสาวสุวิมล สมวงษ์อินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563


นางสาวปชาบดี มาทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เจ้าของผลงานนวัตกรรมเรื่อง "นวัตกรรมเซรั่มนาโนชะลอวัยจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง" และ นางสาวกันต์กนิตย์ ยี่รงค์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ข้อมูลโดย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่