ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ในโอกาสที่มามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และศึกษาดูงานสรุปการดำเนินงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน SDGs โดยเฉพาะในส่วนที่จะได้รับคะแนนสูงสุดจาก THE และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่