เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “Kidney diseases: medical and renal replacement therapy”

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “Kidney diseases: medical and renal replacement therapy” สำหรับให้สัตวแพทย์และผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอายุรกรรมโรคไต และการบำบัดทดแทนไตจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=59 

แกลลอรี่