เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล NewsCenter ครอบคลุมแหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

11 มกราคม 2564

สำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล NewsCenter บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมแหล่งข่าว และข้อมูลกว่าร้อยแหล่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูป และใช้งานที่หลากหลาย
          ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล NewsCenter ผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย @cmu ได้ที่ https://www.iqnewscenter.com/mauth/cmu.aspx  อ่านคู่มือการใช้งานเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th 

แกลลอรี่