โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market : R2M)

25 เมษายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เส้นทางงานวิจัยสู่สุดยอดธุรกิจใหม่ในตลาดจริง”
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดแข่งขันจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 กรกฏาคม 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

ตารางการจัดกิจกรรม
  • สิงหาคม - กันยายน 2565 : กิจกรรม R2M Boot Camp รอบมหาวิทยาลัย
  • กันยายน 2565 : การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนรอบมหาวิทยาลัย
  • ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 : กิจกรรม R2M Boot Camp รอบภูมิภาค
  • พฤศจิกายน 2565 : การแข่งขันรอบภูมิภาค
  • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 : การแข่งขันรอบประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครรายบุคคล หรือรายทีม ทีมละ 3-5 คน
  • สมาชิกภายในทีมต้องมี 2 สาขา หรือ 2 คณะขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : Basecamp24
โทร. 086-9175758 (ปิ่น)

แกลลอรี่