ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา

4 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่