ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ศรุดา ติวะนันทกร อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ศรุดา ติวะนันทกร อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Leishmania martiniquensis และ Leishmania orientalis ในสัตว์รังโรค (Production of an innovative immunochromatographic strip test for detection of antibody against Leishmania martiniquensis and Leishmania orientalis in animal reservoirs)"

แกลลอรี่