คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้การต้อนรับ คุณ Shirley Liu พร้อมคณะทำงาน จาก Eastern Along Pharmaceutical Co., Ltd (EAP)

14 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้การต้อนรับ คุณ Shirley Liu พร้อมคณะทำงาน จาก Eastern Along Pharmaceutical Co., Ltd (EAP) เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ในสัตว์ครอบคลุมทุกประเภท ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=76 

แกลลอรี่